4 Ιανουαρίου 2012

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Εκκλησία μας 
Ο υπεύθυνος της Εκκλησίας (Ποιμένας) αδερφός Δημήτρης Ντελλής