24 Ιανουαρίου 2012

ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΜΑΣ

Παρακάτω αναφέρουμε τα βασικά δόγματα της πίστης που τηρεί η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής.

1. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστη και φανερώνει το σωτήριο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο.

2. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός: (Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Αγιο, Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος).

3. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Στην Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την ενανθρώπισή του.

4. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ...ότι ο ανθρωπος καθ' ομοίωση και εικόνα Θεού πλασμένος, αμάρτησε με την παρακοή του – εισάγοντας την αμαρτία και κατ' επέκταση το θάνατο στον κόσμο.

5. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Κάθε άνθρωπος μπορεί να αποκαταστήσει την σχέση του με τον Θεό μέσα από την Σωτηρία (αναγέννηση) που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός δια της πίστεως σε Αυτόν.

6. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ... τα δύο βασικά διαταγμάτα του Ιησού Χριστού:

(1) Βάπτιση στο νερό, αφού κάποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό

(2) Θεία κοινωνία

7. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... στο βάπτισμα στο Αγιο Πνεύμα που δίδεται εις τους πιστεύοντας

8. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... οτι η εκκλησία έχει σκοπό να φανερώσει τον Ιησού Χριστό στους ανθρώπους.

9. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... ότι ο Χριστός θεραπεύει τον άνθρωπο και σήμερα.

10. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... στην μακάρια ελπίδα–υπόσχεση ότι ο Ιησούς όπως αναλήφθηκε, θα επιστρέψει στην γη - Δευτέρα Ελευση - "κρίναι ζώντας και νεκρούς".