4 Ιανουαρίου 2012

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ